Utiliteit

-

De bepaling van het interieur vormt bij opdrachten in de utiliteit vaak een onderdeel van de opdracht. Met het interieur kan er een voor het gebouw karakteristiek beeld gecreëerd worden, dat direct in verband staat met de door de opdrachtgever beoogde identiteit van de functie van het gebouw. Door middel van zorgvuldige bepaling van materialen en kleuren van wanden, vloeren, en plafonds proberen we belangrijke thema's van het ontwerp te benadrukken en zo mogelijk te versterken. Bij de werkzaamheden behoren dan het ontwerpen van alle vaste inrichting, zoals balies, keukeninrichtingen etc., maar ook wordt door ons vaak meegedacht over de keuze van meubilair, bewegwijzering, garderobes, etc. 

1. Brandweerkazerne, Eindhoven
2. Entreegebouw GGZE, Eindhoven