Renovatie basisschool

Soerendonk

De basisschool St. Joan is gelegen in het centrum van  Soerendonk . Tegelijk met de concrete opgave om een speellokaal aan het gebouw toe te voegen en enkele onderhoudswerkzaamheden te verrichten, is er van de gelegenheid gebruik gemaakt om het gebouw een nieuw centrum te geven. Door een uitgekiende interne herschikkingen van functies en ruimten, kon een levendige en bruikbare gemeenschappelijk ruimte gecreëerd worden. De interne omzettingen hebben er uiteindelijk ook toe geleid dat het gebouw met name aan de voorzijde, een grondige transformatie in haar verschijningsvorm heeft ondergaan. De radicale facelift die het gebouw hier heeft gekregen, in de vorm van een geheel nieuwe voorgevel, heeft de school een nieuwe identiteit gegeven.

 

Opdrachtgever: SKOzoK onderwijsstichting, Veldhoven; Laride, Veldhoven
Aannemer: Vlassak aannemingsmij, Budel
Projectteam: Frans Compen, Johan van der Rijt, Ad Schellekens,
Björn Beekhuizen
Omvang: Uitbreiding + renovatie basisschool
Oplevering: 2012