Beschermende woonvorm

Geldrop

De beschermende woonvorm in de wijk Genoenhuis biedt huisvesting aan een bijzondere doelgroep van 18 bewoners met autisme. Het gebouw ligt centraal op de locatie en bestaat uit 3 bouwdelen die door gangen aan elkaar zijn gekoppeld. Het bouwdeel grenzend aan de openbare weg, sluit aan bij de woningbouw in de omgeving. Het bevat 2 wooneenheden van 6 appartementen gegroepeerd om een entree/trappenhuis. Elke wooneenheid heeft een gezamenlijke woonkamer. Het bouwdeel aan de tuinzijde bevat één wooneenheid van 6 appartementen. Ondersteunende overige functies zijn gesitueerd in een in hout uitgevoerd ellipsvormig bouwdeel.

Gebruiker: GGzE, Eindhoven; Stichting ORO, Helmond; De Plaatse, Duizel
Opdrachtgever: Woningcorporatie Woonbedrijf Eindhoven
Aannemer: 
Houta Groep, Geldrop
Projectteam: Frans Compen, Johan van der Rijt, Ad Schellekens,
Simon van de Kerkhof, Björn Beekhuizen, Rob Geraerts

Omvang:

Oplevering:

18 plaatsen

2008