Brede school de Boogurt

Budel

De Brede School “de Boogurt” te Budel is centraal gesitueerd in een ruime en groene omgeving. De school is vormgegeven rondom een inspirerende centrale ruimte die op overtuigende manier het hart vormt van het gebouw. Hier worden alle belangrijke ruimtes van de twee verdiepingen op een of andere wijze met elkaar in verbinding gebracht. Dit zorgvuldig vormgegeven centrale gebied heeft een open karakter en heeft een multifunctionele betekenis voor de school. Transparantie, multifunctionaliteit en verbinding zijn sleutelwoorden bij het ontwerp voor dit kindcentrum.We hebben ons tot doel gesteld om een gebouw te ontwerpen waar kinderen zich thuis kunnen voelen. Bewust is er door gebruik te maken van maar enkele kleuren en een heldere structuur een rustig beeld geschapen. Hiermee is er voor kinderen een plek gecreëerd, waar ze zich veilig en vertrouwd kunnen voelen in een sfeervolle omgeving.

 

 

Opdrachtgever: SKOzoK onderwijsstichting, Veldhoven; Laride, Veldhoven 
Aannemer: Vlassak aannemingsmij, Budel
Projectteam:

Frans Compen, Johan van der Rijt, Karel van der Waarde, Lisanne Havinga, Rob Geraerts, Björn Beekhuizen

Omvang:

Oplevering:

Basisschool (13 groepen) + Peuterspeelzaal (2 groepen)

2014