Renovatie 112 woningen

's - Hertogenbosch

De 112 woningen zijn gesitueerd in de stadsdeel West te 's-Hertogenbosch en zijn eigendom van de woningbouwcorporatie Zayaz. De woningen zijn gebouwd in de jaren zestig en  vertoonden inmiddels veel bouwtechnische, constructieve en bouwfysische gebreken. De woningen waren nauwelijks geïsoleerd en konden mede door de vele koudebruggen niet meer voldoende wooncomfort bieden.

straatbeeld voor renovatie

Uit een bouwtechnische rapportage van de woningen, zijn een aantal scenario’s voor renovatie naar voren gekomen. In overleg met de opdrachtgever is de keuze gemaakt voor het scenario, waarbij het voortbestaan van de woningen na renovatie weer voor 25 jaar gegarandeerd kon worden.

De renovatie omvat in eerste instantie het aanbrengen van een nieuwe schil voor zowel de wanden, de vloeren en de daken. Met deze ingreep werd in een keer het isolatieniveau opgewaardeerd naar huidige normen en werden technische gebreken zowel binnen als buiten de woningen aangepakt. Binnen de woningen werden aanpassingen verricht in keukens toiletten, badkamers en zolders, waarbij ook de installaties waar nodig werden vernieuwd of uitgebreid. Al deze verbeteringen hebben er toe geleid dat de woningen weer een wooncomfort kunnen bieden dat overeenstemt met actuele normen en woonwensen.

voor renovatie voor renovatie

 

Naast conservering van het karakter van de wijk is door het beklemtonen van het materiaal baksteen en het versterkt tot uitdrukking brengen van het ritme van de gevelopeningen met toepassing van diepe neggen het beeld gecreëerd van een moderne eigentijdse wijk. Mede ook door de extra aandacht voor de blinde kopgevels van de bouwblokken heeft de wijk een nieuw gezicht gekregen.

Opdrachtgever:

Woningcorporatie Zayaz, 's-Hertogenbosch

Aannemer:

BAM / Bouwbedrijf Pennings

Projectteam:

Frans Compen, Johan van der Rijt
Ad Schellekens, Björn Beekhuizen

Omvang:

Oplevering:

planmatig groot onderhoud/renovatie

2015