Renovatie 24 woningen

’s-Hertogenbosch

Na een, door ons bureau verrichtte, grondige inspectie van de 24 woningen aan de Demerstraat (1962) bleken de woningen een groot aantal bouwtechnische gebreken en andere tekortkomingen te vertonen. De woningen konden hierdoor niet meer voldoende wooncomfort bieden.

Verbetering op het gebied van brandveiligheid, stabiliteit, geluidsisolatie, thermische isolatie, elektra, ventilatie en riolering bleken noodzakelijk. Mede door de slechte staat van de gevelpuien werd besloten tot een complete vernieuwing van voor- en achtergevels en daken. Dit boodt de mogelijkheid om de armoedige verschijningsvorm van de straatbeelden een aanzienlijke facelift te geven.

 

 

Opdrachtgever: Woningcorporatie Zayaz, ’s-Hertogenbosch
Aannemer: 
 Bouwborg Zuid, Breda
Projectteam: Frans Compen, Johan van der Rijt
Ad Schellekens, Björn Beekhuizen

Omvang:

Oplevering:

planmatig groot onderhoud/renovatie

2013