De Lieven

Eindhoven

Het wooncomplex van in totaal 49 woningen maakt deel uit van het herontwikkelingsplan "de Lieven"  in de Eindhovense wijk Lievendaal en is gesitueerd op een terrein waarop voorheen de z.g. Polynormwoningen stonden.  Het plan bestaat uit 27 appartmenten verdeeld over 3 bouwblokken in 5 bouwlagen en een 7-tal blokken van in totaal 22 stadwoningen in 3 bouwlagen.
Het geheel vormt door massa en ritme een krachtige lintbebouwing aan de Johannes Buysstraat als de zuidelijke begrenzing van het totale plan van 204 woningen. Twee appartementenblokken  markeren door hun situering en hun massa de belangrijke centrale ontsluitingsweg van het plan, terwijl het derde appartementenblok is gelegen aan het begin van de lintbebouwing. De stadswoningen zijn als het waren opgespannen tussen de appartementengebouwen.

 

 

Opdrachtgever: Woonbedrijf, Eindhoven
Aannemer: BAM Woningbouw, Weert
Projectteam:
Frans Compen, Johan van der Rijt
Ad Schellekens, Ivo Weekers, Rob Geraerts

Omvang: 

Oplevering:

22 woningen en 27 appartementen

2010