57 woningen Genoenhuis

Geldrop

De ontwerpen voor de verschillende woningtypen in het plan Genoenhuis, hebben hun uitgangspunten ontleend aan de specifieke cirkelvormige locatie, die grenst aan een centraal gelegen park. De woningen zijn eenvoudig en helder van opzet en vertonen een architectuurbeeld met een uitgesproken verticale belijning. Door toepassing van gemetselde schijven, die witte stucwerkvlakken omsluiten, wordt uitdrukking gegeven aan de individualiteit van iedere woning afzonderlijk versus de collectiviteit van het geheel.

 

Opdrachtgever: Stam + De Koning Vastgoed, Eindhoven
Ballast Nedam Ontwikkeling, Nieuwegein
Aannemer: Stam + De Koning Bouw, Eindhoven; Ballast Nedam Bouw, Nieuwegein
Projectteam:  Frans Compen, Johan van der Rijt, Ad Schellekens,
Arno van de Wal, Björn Beekhuizen
Omvang: 57 woningen
Oplevering: 2003