Stadswoningen+app

Eindhoven

Het wooncomplex bestaande uit een 3-tal bouwblokken met appartementen en een 7-tal blokken van stadswoningen, vormt met haar ritmische bouwmassa een krachtige lintbebouwing aan de J. Buijslaan te Eindhoven.Het plan begrenst aan deze wijkontsluitingsweg op overtuigende wijze het zuidelijk deel van de nieuwe wijk de Lieven in het stadsdeel Lievendaal. De appartementengebouwen zijn als landmarks ontworpen en markeren tevens de belangrijkste ontsluitingsweg van de wijk de Lieven. De stadswoningen zijn als het ware opgespannen tussen deze appartementengebouwen.


Publicatie: Eindhovens Dagblad 10-09-2014


Opdrachtgever: Woonbedrijf, Eindhoven
Aannemer: BAM Woningbouw, Weert
Projectteam:
Frans Compen, Johan van der Rijt
Ad Schellekens, Ivo Weekers

Omvang: 

Oplevering:

22 woningen en 27 appartementen

2010